Verblijfsvergunning op basis van kind

/ 11.09.2020 / Youssri

Dan belt een IND-medewerker u om een afspraak te maken bij het loket. U dient de aanvraag in bij een IND-loket.

Indien er sprake was van een relatie of huwelijk met een Unieburger zullen de gezamenlijke kinderen ook Unieburger zijn. Indien er sprake was van een relatie of huwelijk met een Nederlander en de gezamenlijke kinderen ook de Nederlandse nationaliteit hebben, is er verblijfsrechtelijk gezien sprake van zeer gunstige voorwaarden.

En had u in het jaar voor uw aanvraag van de verblijfsvergunning ook altijd werk en voldoende inkomen? De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar. Daarna moet de ouder Nederland verlaten. Bent u geholpen met deze informatie?

Voor de 'Chavez-Vilchez' regeling gelden een aantal belangrijke voorwaarden. En uw e-mailadres ingevuld. Dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben.

Het kind is nog niet geboren. Belangrijkste voorwaarden voor uw kind Uw kind heeft een geldig paspoort.

Sitemap Disclaimer Colofon.
  • Voor meer informatie over het faciliterend visum en de aanvraag hiervan neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.
  • Bij zo'n aanvraag spelen de volgende factoren een rol:.

Minderjarig kind

Basisexamen inburgering halen: iedereen tussen de 18 en 65 jaar moet eerst een examen doen in het land van herkomst. Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen bij uw minderjarige Nederlandse kind. De wachttijd is langer dan normaal. Belangrijkste voorwaarden voor uw partner Uw partner is 21 jaar of ouder.

Homepage Bedrijven. Deze verblijfsvergunning kan aangevraagd worden door een ouder die bij hun kind in Nederland wil wonen.

  • Bent u geholpen met deze informatie? Gebruik hiervoor het formulier  Meldingsformulier voor de referent van een familie- of gezinslid  van de IND.
  • Uw partner is geen gevaar voor de openbare orde.

Dan stuurt de IND een brief: Een herstel verzuimbrief. Indien kan worden aangetoond dat tussen u en het Nederlandse minderjarige kind een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat dat het kind gedwongen zou zijn om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten als geen verblijfsrecht wordt verleend, mag het verblijfsrecht worden behouden! De voorwaarden van de IND voor vrijstelling zijn streng. Antwoord delen Maak verblijfsvergunning op basis van kind keuze hoe u wilt delen.

De vader van het kind verblijft in het buitenland. U toont uw identiteit en nationaliteit aan met een geldig paspoort of ander reisdocument, verblijfsvergunning op basis van kind. Moet ik inburgeringsexamen doen.

Moet ik inburgeringsexamen doen? U kunt uw kind naar Nederland halen als uw kind jonger is dan 18 jaar. Group Bedankt voor uw bijdrage.

U moet allebei wel voldoen aan de  voorwaarden van de IND. Bent u geholpen met deze informatie. Bovendien de aanwezigheid van eventuele andere familieleden in Nederland grootouders? Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen verblijfsvergunning op basis van kind minderjarige Nederlandse kind. Enkel indien de relatie of het huwelijk 5 jaar heeft geduurd en op deze basis een verblijfsvergunning is verkregen, bestaat er recht op een verblijfsvergunning voor voortgezet kleine groene vliegjes buiten niet tijdelijk humanitaire gronden.

Kind in Nederland geboren.

U bent hier

De verblijfsregeling zelf is uitgelegd in het blogartikel  Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind. Ook interessant voor u. In dat geval kan worden verzocht om behoud van verblijfsrecht bij de minderjarige kinderen op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Heeft u een vraag?

  • Met de verblijfsvergunning voor verblijf bij minderjarig Nederlands kind kunt u géén aanvraag doen voor duurzaam verblijf, regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezeten.
  • Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.
  • Het kind is zodanig afhankelijk van u dat, als u geen verblijfsrecht krijgt, het kind geen andere keuze heeft dan het grondgebied van de Europese Unie met u te verlaten.
  • Als je voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging, heb je een onbeperkt verblijfsrecht dat de eerste 5 jaar voorwaardelijk is.

U heeft  voldoende, is dit nog niet bevestigd door de rechtspraak. Bij zo'n aanvraag spelen de volgende factoren een rol: Eerder rechtmatig verblijf van de 'illegale' moeder, in het bijzonder legaal verblijf sinds de geboorte van het kind Het bestaan van een omgangsregeling en de dagelijkse verzorging van het kind. Je koos voor 'Je verblijfsvergunning op basis van kind ouder van een minderjarige Belg'.

De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar? Dit is het recht muziek reclame renault kadjar bescherming van familie- en gezinsleven.

Met deze sticker kan het rechtmatig verblijf tijdens de aanvraag worden aangetoond. Ook interessant voor u. Artikel 3 IVRK vereist dat het belang van het kind voorop staat, verblijfsvergunning op basis van kind.

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort.

Wij zijn gespecialiseerd in:

U toont uw identiteit en nationaliteit aan met een geldig paspoort of ander reisdocument. Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer als dit bij u bekend is of uw naam en geboortedatum. Ontvangst en controle aanvraag.

De niet-Nederlandse ouder is een stief-of pleegouder van het Nederlandse kind. Mijn partner heeft een 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht gekregen? Als uw kind 12 jaar of ouder is, moet het het formulier   Bijlage Antecedentenverklaring   invullen om dit te bewijzen.

Andere: